fno1-materials.png
  • 麵 線 1斤(約 600 克 )
  • 韭 菜 4兩 (約 160 克 )
  • 芽 菜 、 吊 片 各 2兩(約 80克 )
  • 蝦 仁 2兩約 80克

材料一覽

 

fno1-spice.png
  • 老 抽 、 胡 椒 粉 隨 意
fno1-method.png
  1. 先 將 麵 線 用 水 煮 軟
  2. 吊 片 浸 軟 切 絲 ,韭 菜 切 段
  3. 起 鑊 , 炒 熟 蝦 仁 及 吊 片 絲 取 出 , 然 後 以 慢 火 至 中 火 慢 慢 將 麵 線 炒 至 熱 透 , 加 入 韭 菜 及 芽 菜 再 炒 , 放 入 老 抽 、 吊 片 絲 及 蝦 仁 再 炒 勻 , 加 少 許 胡 椒 粉 炒 透 後 即 可 食 用
fno1-efficacy.png
  • 溫 腎 壯 陽 , 強 腰 膝
foodno1-signoff