herbfno1-materials.png

  • 牛 腿 肉 六 兩

  • 當 歸 四 錢

  • 首 烏 四 錢

  • 合 桃 肉 六 錢

  • 元 肉 八 枚

fno1-method.png

  • 牛 腿 肉 洗 淨 , 放 燉 盅 內 , 加 上 各 用 料 , 注 入 二 杯 冷 開 水 , 蓋 上 盅 蓋

  • 放 鍋 內 隔 水 燉 約 三 小 時 即 成 。


tcm-declare

foodno1-signoff