herb

fno1-materials.png

  • 豬 腰

  • 魚 鰾 膠

  • 田 雞

  • 杞 子

fno1-method.png

  • 每 次 豬 腰 用 一 對 , 魚 膠 三 錢 至 一 兩 不 等 , 田 雞 用 腿 淨 肉 , 杞 子 用 大 粒 者 , 慢 火 燉 服 。 杞 子 一 次 可 用 半 兩

fno1-efficacy

  •  

    中 年 人 到 了 冬 季 , 手 腳 易 凍 , 精 力 不 足 , 老 年 人 皺 紋 多 , 服 此 可 養 顏 , 旺 血 氣 , 怯 皺 紋 。 婦 女 生 養 後 亦 可 服 此 補 益

 

fno1-forbiden.png

  • 腎 臟 膽 固 醇 高 , 不 宜 食

  • 血 壓 高 者 , 有 尿 酸 症 忌 食


tcm-declare

foodno1-signoff