fno1-materials.png
 1. 花 鬼 蝦 1 斤
 2. 韭 菜 4 兩
 3. 紅 椒 1 隻
fno1-spice.png
 • 鹽 1 1/2 茶 匙
 • 糖 1 茶 匙
 • 花 雕 酒 1 茶 匙
fno1-method.png
 1. 把 蝦 剪 去 腳 和 鬚 , 開 背 去 腸 , 洗 淨 ; 紅 椒 切 粒 ; 韭 菜 切 粒 洗 淨 。
 2. 韭 菜 留 下 1 湯 匙 , 餘 下 的 加 半 碗 水 用 攪 拌 機 攪 成 濃 汁 , 然 後 隔 去 韭 菜 渣 , 留 下 純 韭 菜 汁 。
 3. 把 蝦 用 油 煎 , 煎 至 八 成 熟 時 加 入 韭 菜 粒 和 紅 椒 。
 4. 把 調 味 料 加 於 韭 菜 汁 中 , 混 和 之 後 , 慢 慢 加 入 於 煎 蝦 中 , 待 蝦 煎 至 熟 時 , 韭 菜 汁 也 近 煎 乾 , 這 種 封 法 比 較 入 味 。

fno1-efficacy.png
 • 壯 陽 而 補 腰 固 腎 , 營 養 豐 富 , 補 五 臟 之 所 缺 , 養 六 腑 之 營 養 。
fno1-tips.png
 • 1 斤 = 16 兩 = 600 克
 • 花 鬼 蝦 = 台 灣 斑 節 蝦
 • 學 名 Penaeusscmisulcatus
 • 身 上 有 褐 黑 和 瘀 紅 的 斑 節 。
 • 論 特 色 和 食 味 , 新 鮮 的 韭 菜 汁 封 蝦 是 表 表 者 , 既 美 味 可 口 、 色 澤 美 觀 而 食 療 功 效 又 好 。 這 道 菜 所 採 用 的 花 鬼 蝦 , 壯 陽 固 腎 效 力 一 流 , 食 味 又 特 別 好 , 在 眾 多 壯 腸 食 品 中 , 算 是 最 王 道 的 物 料 之 一 。