fno1-materials.png

 1. 髮 菜 2 兩( 約 80 克 )
 2. 蝦 肉 、 豆 苗 各 4兩( 約 160 克 )
 3. 腐 皮 1 張
 4. 中 芹 1 棵
 5. 熟 火 腿 茸 及 熟 茄 子 適 量

fno1-spice.png


 1. 清 雞 湯 1 罐

材料一覽

fno1-method.png


 1. 先 將 蝦 肉 打 成 蝦 膠 ; 髮 菜 浸 洗 乾 淨 , 用 溫 水 浸 軟 ; 中 芹 切 成 細 粒

 2. 將 髮 菜 與 蝦 膠 、 中 芹 粒 及 火 腿 拌 勻 , 放 在 腐 皮 上 包 好 , 蒸 八 分 鐘 至 熟 , 切 件

 3. 燒 熱 一 鍋 油 , 將 腐 皮 卷 炸 至 金 黃 色 , 再 用 雞 湯 浸 十 分 鐘 , 蒸 五 分 鐘 盛 碟

 4. 炒 熟 豆 苗 , 瀝 起 上 碟 , 排 上 發 財 卷 , 將 留 下 的 菜 汁 加 調 味 料 打 芡 , 淋 卷 上 即 成 。 熟 茄 子 伴 碟

fno1-efficacy.png


 • 滑 大 腸 , 通 大 便 , 潤 皮 膚 , 抗 衰 老