fno1-materials.png
  • 白 鱔 1斤 ( 約 600 克 )
  • 半 肥 瘦 豬 肉 2兩 ( 約 80 克 )
  • 橄 欖 12 粒
  • 紅 辣 椒 1隻
  • 北 菇 4朵
  • 蒜 肉 1兩 ( 約 40 克 )

材料一覽
fno1-method.png
  1. 白 鱔 洗 淨 後 , 用 蟹 眼 水 ( 微 滾 水 ) 燙 去 滑 潺 , 切 件 走 油
  2. 橄 欖 走 油 後 去 核 , 豬 肉 剁 碎 , 紅 辣 椒 去 核 , 北 菇 浸 軟 去 腳
  3. 以 豬 肉 碎 釀 橄 欖 , 然 後 以 上 湯 煨 軟 ; 將 蒜 肉 炸 香 , 加 入 白 鱔 、 紅 椒 、 北 菇 、 橄 欖 與 湯 汁 炆 煮 約 半 小 時 , 原 汁 上 碟
fno1-efficacy.png
  • 開 脾 胃 , 活 血 , 強 身
foodno1-signoff