fno1-materials.png
  • 雞 肉 6 兩 ( 約 240 克 )
  • 黑 糯 米 4兩 ( 160 克 )
  • 金 華 火 腿 12 片
  • 蓮 葉 2 張
  • 上 湯 少 許
  • 香 茅 1 片

材料一覽
fno1-method.png
  1. 先 將 黑 糯 米 浸 水 六 小 時 , 然 後 蒸 熟 ; 雞 肉 切 片 調 味 ; 火 腿 片 用 上 湯 略 為 浸 淡
  2. 將 蓮 葉 洗 淨 抹 乾 , 放 上 黑 糯 米 飯 , 再 放 雞 肉 和 火 腿 片 , 最 後 多 加 一 層 黑 糯 米 飯 及 香 茅 , 包 好 後 放 入 蒸 籠 內 蒸 約 十 分 鐘 即 成
fno1-efficacy.png
  • 補 中 補 氣 補 血 , 強 身 , 助 消 化
fno1-tips.png
加 入 香 茅 可 增 加 香 味
foodno1-signoff