cny mouse
 住家菜 / 家常菜 食譜

簡易菜 | 蔬 菜一人開餐 | 雞 鴨 | 牛 肉 | 豬 肉 | 海 產 | 男女老幼新煮意 | 粥粉麵飯 | 甜 品

素鴨扒菜心

food-tt-20000201a-e01.jpg (16797 bytes)

材 料

  • 菜 心                    半 斤
  • 素 鴨                    1 條
  • 清 雞 湯                1 罐
  • 糖                        少 許
  • 鹽                        少 許

做法

  1. 菜 心 洗 淨 , 備 用 。
  2. 煲 滾 水 , 放 入 油 及 鹽 , 放 菜 心 入 內 灼 熟 , 切 段 放 在 碟 上 。
  3. 素 鴨 用 清 雞 湯 煮 滾 , 加 些 少 糖 , 見 湯 汁 餘 下 一 半 , 熄 火 。
  4. 素 鴨 切 開 放 菜 心 上 , 將 湯 汁 淋 在 菜 面 上 即 成 。