fno1-materials.png
  • 光 雞 1 隻
  • 乾 草 菇 、 花 菇 各 1兩 (約 40 克)
  • 鮮 草 菇 、 芥 菜 膽 各 4兩 (約 160克)

材料一覽

 

fno1-method.png
  1. 將 雞 洗 淨 , 乾 草 菇 浸 洗 乾 淨 , 花 菇 及 鮮 菇 浸 水 、 切 腳 、 洗 淨
  2. 芥 菜 膽 焯 熟 , 浸 冰 水 中 片 刻 , 再 炒 熟 備 用
  3. 先 將 乾 菇 、 花 菇 、 鮮 草 菇 炒 香 , 加 兩 碗 水 煮 滾 , 放 入 雞 焗 二 十 分 鐘
  4. 雞 切 件 擺 碟 , 圍 以 芥 菜 膽 , 菇 汁 加 蠔 油 調 味 勾 芡 , 淋 上 雞 面 即 成
fno1-efficacy.png
  • 滋 陰 , 抗 癌 , 加 強 免 疫 力
fno1-tips.png
  • 芥 菜 膽 浸 冰 水 中 可 保 顏 色 翠 綠
foodno1-signoff